אֶלֶקטרוֹנִי: info@aamagnet.com

מגנט מגובה דבק

 חסימת מגנטים דביקים:20x10x1mm,  20x10x2mm ,20x10x3mm, 20x10x4mm, 20x10x5mm
25x10x1.5mm, 25x10x2mm, 25x10x3mm, 25x10x4mm, 25x10x5mm
30x10x1mm,  30x10x2mm, 30x10x3mm, 30x10x4mm, 30x10x5mm
40xx20x1mm,  40x20x2mm, 40x30x3mm, 40x20x5mm
60x10x3mm,   60x10x5mm
  
 מגנטים דבקים דיסקיים:D12x1mm, D12x2mm, D12x3mm, D12x4mm, D12x5mm
D15x1mm, D15x2mm, D15x3mm, D15x4mm, D15x5mm
D18x1mm, D18x2mm, D18x3mm, D18x4mm, D18x5mm

D20x1mm, D20x2mm, D20x3mm, D20x4mm, D20x5mm
D25x1mm, D25x2mm, D25x3mm, D25x4mm, D25x5mm